top of page

Återigen ett lyckat årsmöte via Zoom


För andra året i rad hölls vårt årsmöte via Zoom med anledning av pandemin. Drygt 70 Sweor kopplade upp sig på lördagsförmiddagen den 12 februari för SWEA San Franciscos årsmöte 2022. Som alltid var det en välfylld agenda, med både traditionella punkter och några överraskningar.


En större nyhet som inledde mötet är att vår nuvarande ordförande Ursula Hultqvist från och med 1 maj 2022 kommer att bli regionordförande i SWEA VAME (regionen för västra Amerika) och därmed måste lämna sin plats som ordförande i SWEA San Francisco. Cecilia Hägglund, som för tillfället sitter sitt fjärde år i styrelsens programkommitté, kommer att ta över ordförandeskapet från och med maj. Vi önskar både Ursula och Cecilia stort grattis och lycka till i sina nya roller!


Ytterligare en stor nyhet är att styrelsen har godkänt en donation på 25 000 dollar till The Scandinavian School & Cultural Center i San Francisco. Donationen kommer att gå till expandering av skolans lokaler samt utökad verksamhet. Alla donationer till projektet matchas av den svenska generalkonsuln och filantropen Barbro Osher (hedersmedlem och grundare av SWEA San Francisco). Det innebär att vår donation till skolan kommer att bli dubbelt så stor som det SWEA ger. Både Mimmi Skoglund från Skandinaviska skolan och Barbro Osher deltog på årsmötet och uttryckte stor tacksamhet till donationen samt uppskattning av det arbete som Skandinaviska skolan gör i vårt område.


2021 - Året som gick

Under 2021 kunde vi trots pandemin arrangera flera fysiska event. Ursula Hultqvist presenterade ett antal av årets aktiviteter vid agendapunkten året som gick. Bland annat arrangerades vår lyckade höstmiddag i september och tjejträffarna kom i gång igen på inte mindre än nio olika platser. Det var också IKEA-träffar, familjeträffar, Vin & vänner, stegtävling, flera event inom temat hälsa med mera.


Lyckligtvis kunde vi i slutet av förra året genomföra vår julmarknad, då vi hade tur med tajmingen mitt emellan större smittvågor av viruset. Helene Karlsson från julmarknadskommittén berättade kort om julmarknaden som var i mindre skala än tidigare. Marknaden hade 1800 besökare, ett mindre luciatåg på plats och försäljningen gick över förväntan. Helene avslutade med att säga att julmarknadskommittén fortfarande tittar på olika alternativ för julmarknaden 2022 och om det finns personer som kan tänka sig att anordna en julmarknad på ytterligare en ort är det en möjlighet att det blir två mindre marknader.


2021 fick Marita Leth årets Silversked och JoAnn Conrad fick SWEA San Franciscos stipendium. JoAnns projekt handlar om att belysa kvinnors roll som barnboksförfattare och uppmärksamma deras bidrag till samhälle och kulturliv.


En punkt på agendan var även SWEA-bloggen SF. Efter två fantastiska år med cirka 150 publicerade artiklar skrivna av inte mindre än 40 olika Sweor lämnar nu redaktör Cecilia Mases och skribent/korrlekturäsare Anna Axelsson bloggredaktionen. Bloggen kommer att drivas vidare av Pernilla Jansdotter, Sassa Oznowicz och Jessica Robson som alla tre sitter i styrelsen. (Vi kommer göra vårt bästa för att fortsätta publicera intressanta blogginlägg om svensk kultur, SWEA och livet här i Bay Area!)


På mötesagendan stod som alltid finansrapporten, presenterad av vår kassör Kristin Klingvall. Kristin gick även senare igenom budgeten för 2022 som godkändes under mötet. Inger Skogström berättade om SWEA-Hjälpen som skickar hälsningar eller besöker medlemmar som går igenom en svår tid eller firar något stort, såsom bröllop eller ett nyfött barn.

Intressant medlemsstatistik

Anita Benson and Siv Richards har under ytterligare ett år skött vårt medlemsregister på ett exemplariskt sätt och till årsmötet sammanställt intressant statistik om våra medlemmar. Statistiken presenterades av Cecilia Hägglund och vi fick bland annat lära oss att vår äldsta medlem är 96 år och vår yngsta medlem är 19 år – ett spann på hela 77 år! Vid utgången av 2021 var vi 316 medlemmar utspridda över hela Bay Area. När det gäller områden har vi flest medlemmar i East Bay följt av South Bay. Tittar man däremot på vilka städer vi bor i är San Francisco, Walnut Creek, Palo Alto, San Jose och San Rafael i topp.

Hela 10 procent av våra medlemmar har varit medlemmar ända sedan avdelningen startade, men störst andel (44%) blev medlemmar mellan 2010 och 2020. Våra vanligaste namn (topp 5) är Christina/Kristina/Cristina, Anna, Birgitta, Carin/Karin och Lena.


Många av våra medlemmar bidrar med sin tid och sitt engagemang för vår avdelning. Ursula Hultqvist tackade alla som hjälper till med olika former av administration, är med i våra kommittéer, eller arrangerar våra aktiviteter – ingen nämnd, ingen glömd. Därefter gavs ett extra tack till Barbro Johannesson för hennes arbete med bokförsäljningen på julmarknaden under 14 år, bokklubben i East Bay och arbetet med SWEA San Franciscos bibliotek under många år, då Barbro nu flyttar hem till Sverige.

SWEA San Franciscos styrelse 2022.


De nya styrelsemedlemmarna Andrea Tegstam och Natasa Pahlm hälsades välkomna och två som nu lämnar styrelsen tackades av för sitt arbete, Petra Lillandt Durosinmi för sina två år i styrelsen och Pia Jacobsson för sina fyra år. Styrelsen 2022 består av ordförande Ursula Hultqvist (fram till 1 maj), vice ordförande Lisa Carlsson, sekreterare Gun Bolin, kassör Kristin Klingvall samt Cecilia Hägglund, Sassa Oznowicz, Maria Mårtensson, Jeannette Jannerman Perkins, Jessica Robson, Pernilla Jansdotter, Andrea Tegstam och Natasa Pahlm i programkommittén.


Alla styrelsemedlemmar presenterade sig med var de bor och varifrån i Sverige de kommer samt svarade på vad som är det första de äter när de kommer till Sverige. Svaren blev en härlig blandning av svensk mat med allt ifrån blodpudding och räkor till klassisk svensk smörgås och citronfil.


Mycket att se fram emot 2022

Detta år hoppas vi att vi kan träffas mer på riktigt igen. SWEA San Francisco fyller 40 år 2022, vilket vi planerar att fira med en större fest i höst. SWEA Professional är i startgroparna att arrangera nya träffar och vi ser även fram emot alla vandringar, Vin & vänner-träffar, bokklubbar, julmarknaden och andra aktiviteter under året.


Under 2022 arrangeras dessutom både SWEA Internationals Världsmöte i Ft. Lauderdale i april och regionmöte i Orange County in oktober. Alla SWEA-medlemmar är välkomna att delta på dessa träffar. Se mer information på swea.org.


Efter drygt två timmar avslutades årsmötet med utlottning av fina priser i ”spinn the wheel”. Trots en lång agenda var humöret på topp under hela mötet! Efteråt kunde deltagarna hämta upp sina efterlängtade semlor på olika upphämtningsplatser. På sociala medier syntes senare på dagen inte bara semlorna, utan även några glas med mousserande vin bland Sweor som möttes upp efter mötet!

Både i South Bay och East Bay möttes Sweor upp efter mötet när de hämtade sina semlor. Foto: Ursula Hultqvist, Camilla Podowski.Text: Pernilla Jansdotter

108 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page