top of page

Föreningen ”Svenskar i Världen” - vår röst i SverigeI Bay Area finns mellan 5 000 och 10 000 svenskar, totalt i världen finns det idag cirka 660 000 utlandssvenskar. Som svenska medborgare har vi rösträtt i Sverige och representeras av de politiker vi röstar på, men som utlandssvensk kan man ibland uppleva att våra intressen inte tillvaratas eller ens lyfts i den politiska debatten. Detta trots att vi utgör en väljargrupp som är ungefär lika stor som Göteborg. För att lyfta våra frågor och göra våra röster hörda finns organisationen ”Svenskar i Världen” (SVIV, eller på engelska Swedes Worldwide).


Över 80 år i utlandssvenskarnas tjänst

SVIV grundades redan 1938, när kriget började mullra i Europa och man såg de problem både hemvändande svenskar och svenskar som var kvar utomlands hade. SVIV har sedan dess, i drygt 80 år, drivit ett omfattande påverkansarbete, som gynnar svenskar som studerar, arbetar eller av andra skäl bor utomlands, men också de som återvänder till Sverige. SVIV driver sitt påverkansarbete genom debattartiklar, som remissinstans och genom kontakt med politiker och myndigheter. Som remissinstans har SVIV en unik roll som representant för samtliga utlandssvenskar. I alla dialoger med beslutsfattare och i utspel i media är uppdraget om att säkerställa att utlandssvenskarnas behov och perspektiv synliggörs och beaktas. SVIV:s arbete har genom åren lett till flera förändringar. Till exempel att utlandssvenskarnas rösträtt skrevs in i grundlagen, att rätten till dubbelt medborgarskap infördes och att det blev möjligt att brevrösta från utlandet.


SVIV:s viktigaste forum är Utlandssvenskarnas parlament. Här samlar de vartannat år utlandssvenskar, experter inom olika sakområden och representanter från samtliga riksdagspartier för att diskutera lösningar på utmaningar kopplade till svenska regelverk och attityder. I år kommer Utlandssvenskarnas parlament att gå av stapeln 31:e augusti och för första gången vara digitalt.

SVIV har också ett nätverk med cirka hundra representanter världen över, och i samarbete med olika partner (företag och organisationer) som bistår information och stöd som underlättar svenskars utflytt, utlandsvistelse och hemflytt. Efter att ha läst om SVIV och fått bra information från dem, kände jag att SWEA och SVIV går hand i hand, och sedan i höstas är jag (Tinna) SVIV:s representant i Bay Area. Välkommen att kontakta mig om ni har frågor.

Utlandssvenskarnas parlament hålls vartannat år. Foto: Bengt Säll


SVIV har nu inte mindre än 29 sakfrågor på sitt bord, varav frågan om att underlätta för svenskar som vill flytta hem med en partner som inte är EU-medborgare är en av de allra viktigaste i samband med att en ny immigrationslag som är på gång (partiledardebatt i Sverige 2 maj).


Andra aktuella frågor är skapandet av en särskild valkrets för utlandssvenskar och e-röstning från utlandet. SVIV arbetar också för ett förbättrat system för folkbokföring av utlandssvenskar och kopplingen till Statens personadressregister (SPAR). Efter tre år som folkbokförd utanför Sverige plockas man bort ur SPAR-registret, vilket gör att företag och andra myndigheter inte kan hitta en trots att man har ett svenskt personnummer, vilket gör det omöjligt att teckna internet- och telefonabonnemang i Sverige trots att man kan visa att man har svenskt bankkonto. Det kan också vara svårt att skaffa eller förnya sitt BankID, men har man kvar sitt svenska bankkonto, och därmed en koppling till sin svenska bank, finns viss möjlighet att skaffa BankID genom att personligen besöka sin bank när man är på Sverigebesök.


En sak som berör många av oss här på amerikanska västkusten är passförnyelse och det blev ju ett rättmätigt ramaskri när den mobila passenheten togs ur bruk. Frågan togs upp igen av SVIV:s representanter på förparlamentet i april. Beskedet SVIV får från UD är att den mobila passenheten inte kommer att kunna tas i bruk igen, eftersom det saknas stöd för att uppdatera tekniken. Istället driver SVIV frågan om att återinföra ett generalkonsulat på västkusten. Det skulle underlätta för alla svenskar i regionen, som behöver förnya sitt pass och därmed slipper åka till Washington DC eller New York, men också när det gäller andra frågor. En annan fråga SVIV har på sitt bord är omvandling av betyg mellan olika utbildningssystem. SVIV har drivit frågan om justerad bedömning av IB-betyg, och 2018 fick dessa en mer rättvis jämförelse med svenska skolbetyg. En viktig betygsfråga som berör oss i USA, och som precis landat på SVIV:s bord tack vare Swean Anna Axelsson är den orättvisa sänkningen av amerikanska High School-betyg, där värdet av maxbetyget från High School plötsligt sänkts och nu bedöms ligga ett helt poäng under maxbetyget från svenska gymnasiet. (Ja, det betyder att du aldrig kan nå svenskt maxbetyg om du läser på High School). Ett exempel på detta arbete är att SVIV har fått en debattartikel om den orättvisa sänkningen av HS-betygen publicerad i SvD den här veckan. Om du inte är prenumerant på Svenska Dagbladet så kan du läsa artikeln på Svenskar i Världens hemsida. Ämnet kommer också att tas upp till debatt på Utlandssvenskarnas parlament den 31 augusti.


Under pandemin har SVIV öppnat upp för nya kontakter genom att ordna populära ”LiveFika” och informationsmöten med olika teman. Man har bland annat kunnat dricka kaffe med SVIV:s styrelseordförande Louise Svanberg, styrelsemedlemmarna Lennart Koskinen och Kim Källström, samt med Sveriges utrikesminister Ann Linde. Senast höll man ett välbesökt webbinarium med Fonus och ”Familjens jurist”, där man pratade om bl.a. testamente, arv och begravning.SVIV delar sedan 1988 ut utmärkelsen ”Årets svensk i världen”. 2020 utsågs Max Tegmark, professor på MIT, och en av världens främsta och mest respekterade forskare inom AI. Tidigare pristagare är bland andra Pia Sundhage, Max Martin, Hans Rosling, Astrid Lindgren, Ingvar Kamprad och SWEAs grundare Agneta Nilsson.


SWEA finns med på många sätt i SVIV:s verksamhet och generalsekreteraren Cecilia Borglin, även hon Swea, betonar det goda samarbetet. SWEA San Franciscos grundare Barbro Osher var styrelsemedlem i flera år, och har betytt mycket för SVIV:s verksamhet både genom sitt engagemang och sina donationer. SWEA har även nu en styrelsemedlem i f.d. ordförande i SWEA International Margaret Sikkens Ahlquist.

För att bidra till att utlandssvenskarnas röst i Sverige förstärks kan du bli medlem i SVIV och stötta deras arbete. Förutom att SVIV:s röst blir starkare ju fler medlemmar de har, får du även en mängd medlemsförmåner som exempelvis rabatt på tjänster inom juridik och skatteområdet, men också flytt och begravning med mera. Dessutom kommer du åt alla artiklar på hemsidan. Medlemskap i SVIV kostar 500 kr per kalenderår. Som Swea får du 100 kr rabatt.Text: Tinna Prather Persson Bilder: SVIVMer information om SVIV hittar du på deras hemsida sviv.se
154 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page