top of page

Nya svenska ord 2020


I slutet av året brukar en lista på de nya ord som antagits i svenskan av Språkrådet publiceras och så skedde även 2020. 39 ord är med på listan, och för många av oss, som kanske inte tillbringade någon tid i Sverige under det gångna året eller har övat språket på andra sätt, kan det vara intressant att läsa igenom listan och lära sig litet ny svenska - om än på avstånd!


Många av de nya orden har skapats genom det stora fokuset på Covid19-viruset, och behöver i stort sett ingen förklaring, men några ord är inte helt lätta att förstå. Här finner vi hela 18 av de 39 nya orden:

Coronaanpassa, Coronahälsning, Covid-19, hobbyepidemiolog, hungerpandemi, hälsolitteracitet, immunitetspass, klustersmitta, lockdown, platta till kurvan, R-tal (reprodukitonstal), självkarantän, social distansering, superspridare, turistkorridor (överenskommelse som möjliggör semesterresor mellan länder där smittspridningen är på låga nivåer), tvåmetersregeln och vårdskuld (uppsamlat behov av sjukvård, som uppstår, när vissa åtgärder skjuts upp till förmån för mer akuta åtgärder). Kanske även ordet underturism (för få besökare för att turistberoende orter ska klara sig ekonomiskt) passar in i den här gruppen?


Teknik- & hållbarhetsord

Sedan har vi några nya ord, som kanske blivit mer framträdande detta år på grund av viruset, eftersom virtuella möten blivit både populära och en räddningsplanka, när man inte kan mötas personligen.

Här har vi: Mjuta, vilket kan vara välkommet på många möten, och zoombombning (när någon oinbjuden deltagare tränger sig in i ett Zoom-möte).

Några nya ord, som vänder sig till behoven att rädda vår omgivning och bo smartare: Bolundare (friggebod blev attefallshus blev bolundare, som får vara 30 kvadratmeter stort och inte kräver bygglov), cirkulent (person, som ägnar sig åt hållbar konsumtion, företrädesvis genom återvinning) och växtblindhet (avsaknad av förståelse för växters betydelse för livet på jorden).


Nu är det bara 16 ord kvar, och de tillhör många olika områden. De allra flesta är lätta att lista ut vad de betyder, medan andra är litet svårare, och några är riktigt träffande och litet roliga:

Becknarväska (liten mag- eller midjeväska. Det här kändes inte som ett nytt koncept, men det är tydligen när man bär väskan på ett tjuvsäkert sätt snett över bröstet, som just det ordet använts. Kommer från romskans ”beckna” = ”sälja”.), boomer, cancelkultur (aktivism, som syftar till att personer med kontroversiella åsikter ska berövas sina plattformar för att föra ut dessa åsikter), Cli-fi (konstnärlig genre som behandlar klimatfrågor), förnedringsrån (personrån, där offret utsätts för särskilt kränkande behandling), infodemi (global spridning av skadliga rykten), intimitetskoordinator (person, som arbetar inom film, tv och teater med att sexscener ska kännas trygga för skådespelarna), kamikazetips (förutsägelse om utgången i en tävling eller match som görs när förutsättningarna är helt eller delvis okända), kanskeman (någon som inte vill engagera sig fullt ut i ett förhållande), kemsex (sex kombinerat med narkotikabruk för att förhöja den sexuella upplevelsen), krympflation (minskning av innehållet i förpackning utan motsvarande prisminskning), lesserwisser (person som är mindre vetande men trots detta förklarar ett fenomen för någon som vet mer), novent (julförberedelser och adventsliknande firande i november), simp (person, som genom smicker försöker väcka en annan persons romantiska eller sexuella intresse, simpleton), statyprotest och zombiebrand (eldsvåda som övervintrar under snötäcke och blossar upp till våren).


Bland mina egna (helt nya) favoritord är nog lesserwisser och krympflation – de säger så mycket rakt av! Vilka tycker du är riktigt bra ord, som berikar vårt språk?


Gun BolinText: Gun Bolin

Illustration: Cecilia Mases

173 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page