top of page

Prat om sommarpratareEn tillbakablick på sommarens goda SWEA-samtal om sommarpratare


Denna underliga sommar ville vi för en stund slippa tänka på saknade Östersjödopp. Dämpa längtan efter ljusa kvällar, vågskvalp, tjärdoft och inande mygg, och lära oss något nytt, förstå världen. Vi behövde något att hålla fast vid i tider av oro, och mer än kaffe och bullar för att göra oss glada. Vi behövde höra kloka röster och föra goda samtal. Vi ville föra samtal som kunde få oss att känna det som om vi låg i var sin hängmatta på landet och småpratade, medan flugorna surrade och äpplena växte.


Vad är mer svensk sommar än Sveriges Radios sommarvärdar, så vi följde Tage Danielssons in i sommaren och ägnade oss åt "lätt musik och prat med mening i". Vår tanke har varit att hitta intressanta teman att diskutera, inte att diskutera pratarna i sig, och sommarens morgonrundor lyfts av signaturmelodin ”Sommar sommar sommar” i hörlurarna, måste pausas för att torka tårar, anteckna något minnesvärt eller bara vara tvungen att stanna för att det inte går så bra att springa när man gapskrattar. En bra grund för att låta själen lyfta från vardagen tillsammans med andra Sweor i goda samtal.

En 61-årig tradition

Tage Danielsson tog initiativet till sommarpraten, när han var chef för radiounderhållningen på Sveriges Radio. Det första sommarprogrammet gick av stapeln 29 juni 1959, och det har gjorts 3808 sommarprat. Totalt har 2519 personer varit sommarvärdar genom åren.


Det första vinterpratet var 22 december 1969, och det har gjorts 217 vinterprat av totalt 151 vintervärdar. Sedan 2007 har man varje sommar även lyssnarnas egen sommarvärd, som röstas fram av SR:s lyssnare. Det har gjorts totalt 4025 sommar- och vinterpratssändningar och flera hundra ligger tillgängliga att lyssna på SR.se.

De första åren var det ett fåtal värdar som gjorde flera olika program varje sommar. Tyvärr finns få av dessa sändningar tillgängliga. Torsten Ehrenmark är den som gjort flest sommarprogram, 50 stycken under 1963 - 1984. Det finns dessutom ett antal sommarböcker att njuta av.

Signaturmelodin "Sommar, sommar, sommar", som är skriven av Sten Carlberg, används sedan 1960. ”Vintergatan” av Jules Sylvain är signaturmelodi för vinterpratarna.

Sommarprat med Sweor

”RÄDDA VÄRLDEN” var temat för vår första träff i juli. Vi tog tjuren vid hornen direkt och angrep de högaktuella katastroferna genom att lyssna på klimataktivisten Greta Thunberg och statsepidemiologen Anders Tegnell, två nu världskända och mycket allvarliga svenskar. Tegnells prat gav oss insikt hur man från myndigheterna sida sett på pandemin i Sverige. Thunberg gav oss dåligt samvete.”TILLBAKA TILL NATUREN” var det lite lättsammare temat andra gången, och vi lyssnade på Augustprisade journalisten Patrik Svensson, som skrivit boken ”Ålevangeliet”, samt bloggaren och stolta odlingsinfluencern Sara Bäckmo som är journalist och författare. Båda praten knöt an till första pratets tema om att världen behöver räddas, men var lite lättsammare, och lämpade sig bättre för hängmattan, men glömdes lika snabbt.

”KULTURPERSPEKTIV” var samtalsämnet för vår tredje träff då vi hade lyssnat på lyssnarnas sommarvärd, major Torbjörn Johannesson, företagsledaren Gunilla von Platen samt diplomaten Staffan de Mistura. En grupp som alla hade Mellanöstern gemensamt, samt behovet av att se och förstå kulturer, både egna och andras. Ett ämne som ju berör oss alla.

”OM LIVET OCH DÖDEN” blev vårt nästa samtalsämne, när vi lyssnade på psykologen Anna Bennich, prästen Camilla Lif samt f.d. buddhistmunken Björn Natthiko Lindeblad. Med utgångspunkt från aprikosspinnarens korta liv, togs vi med på en fin resa mellan Thailand och Åsa via Basel. Ett gott och engagerat samtal pendlade mellan skratt och gråt.”UTANFÖR BOXEN” tänkte vi, och var så kontroversiella man vågar inom SWEA, och lyssnade veckan efter på överläkare Björn Olsen, som höjt rösten och ihärdigt debatterat den svenska pandemistrategin, samt på f.d. politikern Mona Sahlin, som inte heller alltid gjort som förväntat. Det var intressant att höra deras syn på behovet av att tänka annorlunda.


”HJÄRNSTARK” heter en av psykiatrikern och författaren Anders Hansens böcker, som blivit mycket uppmärksammad i Sverige de senaste åren, och det blev också temat på vårt samtal efter att ha lyssnat på honom. Om vi skulle ha råkat riskera att bli för bekväma i hängmattan, så rycktes vi nu upp. Ett mycket inspirerande samtal, om fysisk rörelses påverkan på hjärnan, mental hälsa och vi- och domtänkandet.

"BEHOVET AV LÄRANDE FÖR ATT FÖRSTÅ VÄRLDEN" fångades av epidemiologen och vetenskapsskribenten Emma Frans, som man kan se på svt.se i korta informativa filmer om aktuell vetenskap. Vi pratade om vikten av att vara insatt, att tänka längre än näsan räcker, att vara vetenskaplig och att inte bara ta för givet. Vi återkom igen till vi- och domtänkandet, ett tema som är nog så aktuellt var man än befinner sig i världen.


”DET KUMULATIVA JAGET” blev temat för Sissela Kyles sommar- (och vinterprat). Hon har pratat fem gånger, i ett av hennes prat berättar hon om hur hon på en fest med gamla tjejkompisar, inser hur vi bär med oss alla åldrar genom hela livet, att vi bär med oss själva som barn, unga, medelålders även när vi ser uråldriga ut, och att man inte alltid kommer ihåg det när man ser andra.

”UPPFOSTRAN” blev det lite vaga temat för vårt senaste prat. Vi hade lyssnat på Jonas Gardell och följt hans jag-ackumulering sedan första pratet 1990, för 30 år sedan. Det blev ett intressant samtal om hur vi alla är uppfostrade och fostrade att se världen, hur det präglar oss och vad vi gör med det. Ett tankeväckande samtal, som ledde oss in på tankar kring vilken betydelse SWEA har haft på våra liv här.

Vi har alltså kryssat oss fram genom det enorma utbudet av sommarvärdar, funnit många intressanta, andra mindre så; vissa har inspirerat, andra har stängts av; men de som mest uppskattats har varit de som lärt oss något nytt. Och så här efteråt så är det de goda samtalen vi minns mest.


Text: Tinna och Sassa

Bilder: Pressbilder från SR.se

104 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page