top of page

Tips och tankar kring begravning


Idag utbyter vi på bloggen tankar om framtiden, åldrande, och om vad man i god tid bör tänka på innan man dör, i en serie artiklar från samtalsgruppen "The last inning". Här om begravning.“Vårt liv är en vindfläkt, en saga, en dröm

En droppe som faller i tidernas ström

Den skimrar i regnbågens färg en minut

brister och faller och drömmen är slut”

- Begravningsdikt av Nils Ferlin


Att planera sin egen begravning är kanske inte precis ens favoritsysselsättning. Du har kanske bott utomlands i många år, åker gärna “hem” till Sverige, men har inte funderat så mycket på om du vill begravd i USA eller i Sverige eller ens hur du vill bli begravd. Det är många faktorer som spelar in, många tankar, många känslor, och för att underlätta har vi undersökt vilka regler, som gäller i Sverige och vilka möjligheter man har.


En grav är en del av det man lämnar efter sig och som egentligen kommer att spela större roll för ens efterlevande än för en själv, så kanske är det en god idé att prata med de efterlevande hur de vill ha det? Kanske vill man ligga i minneslund så att man inte är till besvär. Kanske vill ens efterlevande ha en grav att gå till. Eller de kanske aldrig kan tänka sig att gå dit. Har man satt av pengar i sitt testamente till en grav, eller vill man att de efterlevande betalar för det? Det är alltid bra att prata igenom detta innan man dör. Vill man att ens kropp kremeras eller vill man bli begravd i kista.


Ett sätt att få någon slags vägledning och ordning på sina tankar inom ett ämne man gärna undviker, är att följa riktlinjerna i det s.k. Vita arkivet. Det är en skrift som begravningsbyrån Fonus satt samman. Man kan ladda ner det, beställa det och få det per post, utan att man på något sätt förbinder sig att anlita Fonus i framtiden. Eftersom det inte är en juridiskt bindande handling utan endast önskemål kan man också skriva ett helt eget dokument till sina efterlevanden. Oavsett hur man gör så kan det underlätta för de efterlevande att veta hur den döda ville att begravningsceremonin ska gå till, hur hon vill bli gravsatt, vad hon vill ha för kista, är det bara den närmaste familjen eller hela staden som ska få komma, ska man bjuda in till en minnesstund med mat eller inte alls, svart klädsel eller färgglad; om det är någon speciell musik man vill ska spelas. Det kan kännas jobbigt att tänka på, men om man inte själv tar hand om detta, så kanske det blir jobbigt för ens efterlevande att ta alla dessa beslut på egen hand, ensamma i efterhand.
I denna artikel är det fokus på svenska begravningar eftersom det är en fråga som väckts och många undrar över. Får man som utlandssvensk bli begravd i Sverige, hur går det i så fall till och vad kostar det. Och för att inte hålla läsarna i spänning, så är det så att du, som utlandssvensk, får bli begravd i Sverige.

En begravning i Sverige består i regel av en minnesceremoni och själva gravsättningen. En minnesceremoni kan vara religiös, t.ex. begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan eller inom ett annat trossamfund, eller den kan vara borgerlig. I detta blogginlägg kan du läsa om villkoren för Svenska kyrkans begravningsgudstjänster och borgerliga ceremonier.


Bra att veta när man planerar för begravning i Sverige är att kremering eller gravsättning måste ske inom en månad från dödsfallet. Man kan begära anstånd om att senarelägga om man har särskilda skäl. Om man väljer kremering måste sedan urnsättningen ske inom ett år efter kremeringen.


MINNESCEREMONI


Begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan

Själva begravningsceremonin med präst, kyrka och kyrkomusiker har man som utlandssvensk som är medlem i Svenska kyrkan rätt till utan kostnad, även om man inte är folkbokförd i Sverige. Är du däremot inte medlem i Svenska kyrkan får du betala begravningsgudstjänsten själv.

Det kan vara bra att undersöka statusen för ens medlemskap, eftersom man inte automatiskt är medlem i Svenska kyrkan om man inte är folkbokförd i Sverige. I länken nedan kan du ansöka om att bli medlem samt räkna ut vad det kostar.Vill man veta mer kan man kontakta Svenska kyrkan. Svenska kyrkan har genom sin utlandsverksamhet även präster i Nordamerika, som man kan kontakta om man har frågor eller önskemål kring dop, vigsel, konfirmation, enskilt samtal eller annat. I San Francisco finns Joakim Schröder (joakim.schroder@svenskakyrkan.se). I Los Angeles finns Hans Bratt Hernberg, som p.g.a. Corona-pandemin tillfälligt tagit över ansvaret i Nordamerika (hans.hernberg@svenskakyrkan.se). Det finns också en ambulerande präst, Maria Thorsson (maria.thorsson@svenskakyrkan.se).


Borgerlig ceremoni

En borgerlig begravning är en begravning som inte sker i Svenska kyrkans ordning. En borgerlig ceremoni betalar du själv. En borgerlig begravning innehåller oftast musik, diktläsning, en minnesberättelse och personporträtt av den som har dött. Anhöriga kan själv anlita en borgerlig begravningsförrättare eller så kan man få hjälp av begravningsbyrån. En borgerlig begravning hålls ofta i ett begravningskapell, men den kan äga rum i stort sett var som helst: på ett slott, hemma i vardagsrummet, i trädgården, eller ute i naturen.


Begravningslagen hittar du här: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19901144.HTM


GRAVSÄTTNING


På kyrkogård

Det finns idag tre möjligheter för gravsättning i Sverige: familjegrav, urnlund eller minneslund.

Själva gravsättningen måste man som utlandssvensk betala för själv, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller ej. Är du inte folkbokförd i Sverige, måste den församling du vill bli begravd i, ge sitt godkännande, och det är i regel så att kyrkofullmäktige i församlingen avgör vilka avgifter som ska tas ut i samband med gravsättningen.


Som alternativ till att betala hela begravningsavgiften efter dödsfallet, kan man teckna en begravningsförsäkring. Begravningsbyrån Fonus erbjuder begravningsförsäkringen Flex, som du kan teckna även om du inte är folkbokförd i Sverige. Fler försäkringsbolag kan ha denna möjlighet, så kontakta ditt eget försäkringsbolag och undersök möjligheterna.Vård av familjegrav

Om man inte har någon anhörig som bor nära och kan ta hand om gravplatsen kan man anlita kyrkogårdsförvaltningen för att ta hand om en gravplats med räfsning och blomsterutsmyckning. I Ystad kostar skötsel av graven och blommor fyra gånger per år ca 1’400 SEK (2021).


Om man inte vill bli gravsatt på kyrkogård

Enligt begravningsförordningen SFS 1990:1147 är det möjligt att strö ut askan på annan plats än begravningsplats. Om man vill göra det behövs tillstånd från länsstyrelsen. Det kostar inget att ansöka, men man kan inte söka tillstånd i förväg.


HUR GÖR MAN MED ASKURNAN?

Vi har undersökt hur man gör för att ta med askurnan till Sverige. Vill man ha mer information om hur man gör om man dör i USA, men vill bli kistbegravd i Sverige föreslår vi att man kontaktar en begravningsbyrå för att få veta mer.


Gravsättning av urna i Sverige måste ske inom ett år efter dödsfallet, och man får till skillnad från i USA inte förvara askurnan hemma.


Om du planerar att ta med askan till Sverige på en internationell flygning krävs att man har rätt dokument med sig. Kontakta alltid ambassaden eller ett konsulat för aktuell information vad som krävs för att föra in askan. Dessutom måste urnan vara gjord av ett material som tullen kan se igenom vid röntgen, t.ex. trä, kompositer, biologiskt nedbrytbart papper eller plast.


En sak som skiljer sig mellan USA och Sverige är att man i Sverige inte får förvara urnan i hemmet i väntan på att sprida ut askan. Den måste förvaras i krematoriet, eller hos den församling som ansvarar för begravningsverksamheten, och får endast hämtas i anslutning till gravsättning eller då man ska sprida ut askan.


För mer information om kostnader, ladda ner pdfen nedan.

BILAGA om begravning
.pdf
Download PDF • 87KB

Skrivet av Pia Wennerth & Tinna Prather Persson135 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page