top of page

Webbinarium med Anders TegnellThe Swedish-American Chamber of Commerce in San Francisco & Silicon Valley anordnade ett webbinarium med Anders Tegnell i slutet på augusti. Mats Andersson och Lars Johansson från SACC i San Francisco berättade om bakgrunden till eventet. Många av deras medlemmar har under våren och sommaren fått lägga en hel del tid på att ”diskutera och försvara” Sveriges strategi med sina kunder och då beslöt sig SACC för att försöka hjälpa sina medlemmar genom att boka in ett webbinarium med Anders Tegnell, så att han kunde förklara och svara på frågor om Sveriges strategi. SWEA-medlemmar fick chans att vara med på webbinariet till ett rabatterat pris. Alla deltagare fick möjlighet att ställa frågor via chatten som sedan ställdes av Saga Fristedt, event-ansvarig på SACC.Varför tycker Anders Tegnell inte att man ska införa munskydd i Sverige?

Varför har Sverige valt att låta skolorna var öppna?

Skulle man kunna ha agerat annorlunda i Sverige?

Detta var några av frågorna som vi fick svar på under webbinariet med Anders Tegnell. Han satt på tåget på väg hem från jobbet, så tyvärr var täckningen inte den bästa och det gick inte att urskilja allt han sa. Jag kommer inte att lägga in några personliga värderingar och åsikter, utan skriver helt opartiskt om webbinariet och vad Anders Tegnell berättade.

Mats Andersson på SACC presenterade Anders Tegnell som ”Doctor Fauci of Sweden”. Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell har blivit omåttligt populär av vissa och mycket kritiserad av andra. Oavsett vad man tycker om honom så kan man konstatera att han inte bara blivit omtalad i Sverige utan även runt om i världen p.g.a Sveriges unika hantering av pandemin.

Varför inför man inte munskyddstvång i Sverige?

Bor man i Kalifornien så är det en självklarhet att använda ansiktsmask. Därför tror jag många som var med på webbinariet var intresserade av att höra varför Anders Tegnell inte rekommenderar svenskar att ha ansiktsmask.

Han menade på att det inte finns några riktiga bevis på att ansiktsmask hjälper mot att stoppa spridningen av coronaviruset. Han sa vidare att inom sjukvården och äldrevården så uppfyller ansiktsmasken ett syfte men det gör den inte genom att låta allmänheten använda ansiktsmask. Han tror också att det finns en risk för falsk trygghet om man inför munskyddstvång, att man då skulle glömma bort att hålla avstånd.

Han sa vidare att undersökningar visar på att nästan 90 % av befolkningen säger sig följa Folkhälsomyndighetens råd i Sverige. Anders Tegnell menade på att Sverige har uppnått sitt viktigaste mål – genom att den svenska befolkningen visar stor förståelse och litar på att vi valt rätt väg.

Däremot utesluter han inte att Folkhälsomyndigheten kan komma att ändra sina regler kring ansiktsmask. Om det kommer nya bevis på att användning av ansiktsmask hjälper till att inte föra smittan vidare, så kan det bli rekommendationer på specifika geografiska platser och på vissa ställen, t.ex. inom kollektivtrafiken.


Det här fina munskyddet har Maria Mårtensson sytt till mig.


Vad beror det på att Sverige har ett betydligt högre dödstal än sina nordiska grannländer?

De nordiska länderna är mycket lika i kulturella och till viss del politiska sammanhang. Men när det kommer till befolkningen så liknar Sverige mycket mer Belgien, Nederländerna och Storbritannien, som liksom Sverige har en större andel invandrare, än övriga länder i Norden. Sedan är Stockholm en mycket tättbefolkad region, det finns ingen motsvarighet i grannländernas huvudstäder i Norden, närmst i befolkningsmängd kommer Köpenhamn. Sjukvården är lokalstyrd i Sverige, men i Norge är den centralstyrd. I Finland fanns beredskapslager av sjukvårdsmaterial när pandemin bröt ut, det fanns det inte i Sverige. Så det är enligt Anders Tegnell många faktorer som spelar roll, vilket gör att man inte kan jämföra de nordiska länderna, enligt honom.


Varför har Sverige valt att låta skolorna var öppna?

Stängning av skolor skulle kunna leda till problem med barns mentala hälsa både kortsiktigt och långsiktigt, så det var en av de viktigaste anledningarna till att man valde att hålla skolorna öppna i Sverige.

Finland stängde sina skolor, men man valde att hålla skolorna öppna i Sverige. Vi har inte fler allvarliga fall av covid-sjuka barn i Sverige jämfört med Finland. Det finns inte tillräckliga bevis på att barn innebär en smittorisk. På de skolor som har haft coronafall så har det varit bland lärarna och då är det större sannolikhet att de smittar varandra t.ex. på sina raster i lärarrummet. Vi kan också se att lärare löper mindre risk i sitt jobb att bli smittade av covid-19, jämfört med nästan alla andra yrken vi har tittat på, säger Anders Tegnell.

Kan det komma en andra våg av coronaviruset?

Anders Tegnell tror inte på en klassisk andra våg av coronaviruset. Istället menar han att nya lokala utbrott av covid-19 kan uppstå i regioner med mindre resurser. Han menar att det är troligare med utbrott i vissa geografiska områden och på arbetsplatser. Det som i första hand kommer att bli aktuellt då, är smittspårning och mer testande av coronaviruset. I andra hand kan det komma att bli aktuellt med att lokalt stänga kollektivtrafiken och lokalt införa munskydd.

Vad har vi lärt oss av den här pandemin, inför framtida pandemier?

Sverige behöver bättre medicinsk expertis, en bättre fungerande verksamhet och bättre anställningsförhållanden inom äldrevården för att kunna förhindra att så många äldre insjuknar. Det är ett stort nederlag att vi har haft så många dödsfall bland de äldre inom äldrevården, säger Anders Tegnell. Här hade vi kunnat agera annorlunda om förutsättningarna inom äldrevården varit bättre. Dessutom behöver man i Sverige bygga upp beredskapslager av sjukvårdsmaterial för framtida kriser.

En annan sak som kan bli mycket bättre, är att få till ett globalt samarbete kring en pandemi. Under den här pandemin har varje land gått sin egen väg. Det är viktigt att man kan samarbeta och koordinera resurser länder emellan.

Text och bild: Anna Axelsson

212 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page